Generalforsamling 2024

Ordinær Generalforsamling i Ørum-Mollerup Jagtforening.

Tid: Den 18. januar 2024, klokken 18.00 - hvor vi selvfølgelig starter med Stegt flæsk.

Sted: Vammen Kro, Nørregade 9, 8830 Tjele

Tilmelding nødvendig pga. spisning til Johnny Kristensen senest mandag den 15. januar 2024 på enten:

- Mail: jkrtjele@gmail.com

- SMS: 2179 7805

- Via jaegerforbudet.dk under Foreningsmeddelelser

Dagsorden jf. vedtægter til den Ordinære Generalforsamling den 18. januar 2024

1. Valg af

- Dirigent

- Stemmetæller

- Referent

2. Aflæggelse af beretning ved formanden

3. Jagtudvalget

4. Skydeudvalget

5. Riffeludvalget

6. Jægerrådet i Viborg Kommune.

7. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

8. Indkomne forslag.

9. Fastlæggelse af kontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg i 2024:

- Følger

11. Valg af suppleanter

12. Valg af revisor

13. Eventuelt.

Sms Service

SMS service

Hvis du ikke allerede er tilmeldt SMS service så gør det allerede nu. Servicen er gratis og du vil løbende modtage en sms om nyt i foreningen.

Du kan tilmelde dig ved at sende ”tilmeld sms og navn” til Claus Andersen 6155 3305 eller scanne med din smartphone.

ImageName

Foreningen

Ørum - Mollerup Jagtforening udsprang i 1942 af det daværende Hammershøj jagtforening, hvor man valgte at dele de to jagtforeninger grundet den store geografiske afstand (12 km).

Siden har Ørum - Mollerup jagtforening fungeret som en selvstændig forening under Danmarks Jægerforbund.

Bestyrelsen:

Formand: Johnny Kristensen, telefon 2779 7805, e.mail - jkrtjele@gmail.com

Næstformand:

Claus Andersen, telefon 61 55 33 05, e.mail - clausa@viborgih.dk

Kasserer: Michael Olsen, telefon 40 20 00 05, e-mail - michael_olsen_@hotmail.com

Medlem:

Erling Svoldgaard, telefon 23 23 17 61, e-mail - Erlingsvolgaard@gmail.com

Medlem:

Carsten Jensen, telefon 20 14 71 93, e-mail - carsten.jensen@rapalavmc.com

Medlem:

Carsten B. Larsen, telefon 22 26 41 12, e.mail - cbl@pc.dk

Medlem:

Asbjørn jensen 26 28 85 43 , e-mail - aj@flexmatic.dk

Suppleant 1:

Anders Bundgaard, telefon 22 62 40 01

Suppleant 2:

Kim Pedersen, telefon 40 85 43 99 e-mail - kim@aktotal.dk

Ørum - Mollerup Jagtforening

Grundlagt i 1942

CVR: 37152234

Medlem af Danmarks Jægerforbund

Knæk og bræk

Danmarks Jægerforbund